Your address will show here +12 34 56 78

Team building

budovanie tímu 

Teambuilding (budovanie tímu) podporuje medziľudskú komunikáciu, buduje vzťahy v pracovnom tíme, tak aby bol funkčný, fungujúci na báze spolupatričnosti.

Podporuje zvýšenie tvorivého a výkonového potenciálu. Všetky aktivity spojené s teambuildingom dôkladne pripravíme, odkonzultujeme, zorganizujeme, pretože len dobre zorganizovaný teambuilding a vhodná kombinácia aktivít napomôže rozvoju vzájomnej dôvery, motivácie a tímovej spolupráce.

  • Text Hover
Porady, školenia s programom na teambuildingových akciách

kreatívne

zážitkové

relax

športové

  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover